ثبت نام درس
کد کلاس : ۲۰۹۵۰۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۰۹آبان
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۱۰۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۰۹آبان
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۱۲۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۹آبان
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۶۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۹آبان
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۸۷۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۰۹آبان
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۴۵۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر زهرا هانی
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۹آبان
۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند