ثبت نام درس
کد کلاس : ۲۱۵۹۴۹ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
شهرقدس
۰۹بهمن
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۴۷ مدت کلاس : ۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۹بهمن
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۲۹۳ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر یاسمین مولوی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹بهمن
۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۳۳۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۹بهمن
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+مدرک بین المللی LTTC (۵۰ پوند)
کد کلاس : ۲۱۶۸۱۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
علیرضا صفر
سعادت آباد
۰۹بهمن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۸۶۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۰۹بهمن
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند