ثبت نام درس
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۲۳۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ونک
۰۶آذر
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۹۵۵ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۰۶آذر
۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۰۱۵ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نیاوران
۰۶آذر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۵۲۲۷ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر امین رستمی فر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶آذر
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۲۴۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۶آذر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۲۵۴ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۶آذر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند