به مجتمع فنی تهران خوش آمدید

مجتمع فنی تهران سازمان آموزشی پیشروی مهارتی است که همواره کوشیده است توازن منطقی بین نیازهای بازار کار و توانایی فنی متقاضیان را برقرار نموده و با ارایه آخرین روش های آموزشی و کادر مجرب اساتید که علاوه بر تحصیلات آکادمیک در صنعت نیز مشغول بکار می باشند و از سوی دیگر با بهره مندی از واحد انتشارت خود دیباگران تهران که از ناشران برتر کشور است خدمتی جامع را در اختیار علاقه مندان به دانش های مهارتی ارایه نماید. دپارتمان های آموزشی این مجموعه هریک با بهره مندی از تیم علمی مجرب در شاخه های مختلف علوم در زیر شاخه های گسترده ایی مشغول به خدمات آموزشی این سازمان آموزشی می باشند.

دپارتمان ها

تقویم آموزشی مجتمع فنی تهران

آذر 24
اتوکد الکتریکال
  حافظ ظرفیت باقیمانده 0 نفر
  40 ساعت  |  جمعه 08:30 تا 13:30
آذر 24
مدیریت مالی
  سعادت آباد
  108 ساعت  |  جمعه 08:00 تا 14:00
آذر 24
آذر 24
Configuring windows 8.1 exam (70-687)
  حافظ
  42 ساعت  |  جمعه 08:30 تا 13:30
آذر 24
طراحی دوخت متوسط
  سعادت آباد
  60 ساعت  |  جمعه 09:00 تا 14:00
آذر 24
Etabs & Safe I
  غرب
  90 ساعت  |  جمعه 08:00 تا 14:00
آذر 24
Cours A2.1
  سعادت آباد ظرفیت باقیمانده 5 نفر
  36 ساعت  |  جمعه 09:30 تا 12:30
آذر 24
سیستمهای تلویزیونی مدار بسته
  حافظ
  36 ساعت  |  جمعه 08:30 تا 13:30
آذر 24
Installing and Configuring Windows 10
  سعادت آباد
  42 ساعت  |  جمعه 09:00 تا 14:00
آذر 24
Exchange Server 2016
  سعادت آباد
  48 ساعت  |  جمعه 09:00 تا 14:00