ثبت نام درس
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۷۸۰۲ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۱۹اسفند
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۱۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۱۹اسفند
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۸۹۱ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰، سه شنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰،
ابراهیم دشتی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹اسفند
۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۰۶۶ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، سه شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر ایلبرا سرکززاده تکیه
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹اسفند
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۲۶۲ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر محمدجواد نجم
نیاوران
۱۹اسفند
۴۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۳۰۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
مینا بیاتی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۹اسفند
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند