استرداد شهريه

  • در صورتيكه انصراف يا تغيير كلاس در روز ثبت نام ( تا قبل از پايان وقت اداري) باشد شهريه کسر نمي‌شود.
  • درصورت انصراف حداكثر تا يك‌روز پيش‌از شروع كلاس 90% شهريه از سوي مجتمع فني تهران مسترد مي‌گردد.
  • انصراف در روز شروع کلاس و حداکثر تا یک روز قبل از گذشت 20% کل ساعات کلاس: استرداد 70% شهریه
  • درصورت انصراف پس از گذشت 20% کل ساعات درس ، هيچ مبلغي مسترد نخواهد شد.

اینجانب ضمن قبولی تمامی موارد مندرج در این فرم ، خود را ملزم به رعایت آئین نامه های آموزشی ، انضباطی و مالی مجتمع فنی تهران دانسته و بدینوسیله حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمایم

انصراف آنلاین

اعلام انصراف حداکثر دو روز کاری پیش از شروع کلاس مورد تایید می باشد، در غیر اینصورت طبق قوانین شامل کسر از شهریه خواهد شد و دانشپذیر حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • تمامی حقوق این صفحات به مجتمع فنی تهران تعلق دارد.