آشنایی با باشگاه مشتریان مجتمع فنی تهران

باشگاه مشتریان مجتمع فنی تهران با هدف ایجاد ارتباط مؤثر با دانش پذیران و به تبع آن اساتید، کارکنان، نمایندگان و درنهایت ایجاد ارزش افزوده برای تمامی گروه های مخاطب شکل گرفته است. این رویکرد با برقراری ارتباط تعاملی و مؤثر با تمامی گروه های مرتبط و ایجاد وفاداری در آنها، سعی بر پوشش این مهم دارد.

به این منظور، چگونگی ایجاد تعاملات و نیل به مشتریانی وفادار (شامل دانش پذیران، اساتید، کارکنان و نمایندگان)، از جمله اهداف شکل گیری باشگاه مشتریان در مجتمع فنی تهران می باشد. از این رو، در باشگاه مشتریان مجتمع فنی تهران سعی بر آن است تا فعالیت های مختلف دانش پذیران بیشتر مورد بررسی قرار گیرند تا بر اساس علایق و فعالیت های آنان پیشنهادات مناسب تری به آنان ارائه گردد. علاوه براین، دانش پذیران به صورت خودکار با طی مراحل ثبت نام و شرکت در دوره ها، امتیازهایی را دریافت خواهند کرد و پس از نیل به سطوح موردنظر، قادر به استفاده از امتیازات خود به شکل دریافت جوایز یا تخفیف های متنوع خواهند شد.

اهداف و کارکردهای باشگاه مشتریان مجتمع فنی تهران

هدف از شکل گیری باشگاه مشتریان مجتمع فنی تهران، شکل دهی فرایندهای واحدهای مختلف سازمانی به صورت یکپارچه، تسهیل در برقراری ارتباط با دانش پذیران و دیگر گروه های مخاطب، همچنین کسب دانش دقیق و به روز از انواع فعالیت های آنها و به کارگیری این دانش در دیگر فرایندها می باشد تا از این طریق مشتریان و سازمان را در حفظ و رشد کارایی و کسب حداکثر اثربخشی آن یاری نماید.

از جمله مهم ترین مزایای باشگاه مشتریان برای انواع گروه های مخاطب مجتمع فنی تهران، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • افزایش تعامل دانش پذیران، کارکنان، اساتید، نمایندگان و شرکای تجاری با مجتمع فنی تهران و حفظ وفاداری آنان
 • اطلاع رسانی های مناسب و به موقع به گروه های مختلف
 • حفظ و افزایش رضایت گروه های مخاطب و نیل به وفادارسازی از طریق ارائه خدمات متنوع
 • شناخت مطلوبیت ها و علاقه مندی های هریک از گروه های مخاطب و ارائه پیشنهادات مرتبط بر این اساس
 • کسب آمارهای مفید مدیریتی و بازاریابی از طریق وب سایت برای بهبود مستمر و توسعه
 • ذخیره اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعاتی طبقه بندی شده دانش پذیران، کارکنان و…
 • افزایش فراوانی دفعات تعامل اعضا و مشتریان از طریق تعریف شاخص های امتیازدهی به آنان
 • جذب دانش پذیران جدید از طریق تبلیغات فردی و گروهی و کاهش هزینه های تبلیغات
 • افزایش بهروری و خلق تجربیات تازه برای اعضای باشگاه
 • تشویق اعضا به استفاده از خدمات الکترونیکی باشگاه و لذت بخش نمودن تجربه مشتری
 • توسعه و خلق خدمات جدید از طریق شناسایی خواسته ها و نیازهای گروه های مخاطب
 • بهبود مستمر جایگاه و برند سازمان

وب سایت اختصاصی باشگاه مشتریان

برای اطلاع از شرایط باشگاه مشتریان مجتمع فنی تهران به وب سایت اختصاصی باشگاه مراجعه نمایید
اطلاعات بیشتر