من مرضيه توکلي هستم و 42سال سن دارم. همسر يک پزشک و مادر دو پسر يازده و دو سال و نيم که بسيار بازيگوش هستند.

مرضيه توکلي
خانم غزاله کيا از دانشپذيران شعبه حافظ مي باشند که دوره هايAVR ، AVR Expert ،FPGA و …. را درمحل شعبه حافظ سپري نموده اند.

غزاله کيا
ليسانس مديريت صنعتي.طراح لباس و کنترل کيفيت اجناس توليد شده.

بهمن کشاورز
کارشناسي حسابداري- داراي مدرک دوره عالي مديريت مالي از سازمان مديريت صنعتي داراي مدرک معماري و دکوراسيون داخلي، داراي مدرک ICDL

رخشانه رحمتي
آقاي ارشيا فريدني از دانشجويان شعبه حافظ مي باشند که دوره هايAVR ,ARM ,FPGA ,MATLAB ,ALTIUM ,PLCS71 ,2 كنترل ابزار دقيق، برنامه نويسي ويژه ميكروكنترلرها و …. را درمحل شعبه حافظ سپري نموده اند.

ارشيا فريدني
خانم ها مهتا السادات سکاکي و سارا ايراني دانشپذيران برتر  اين ماه شـعبه حــافظ هســتند که دوره هايFPGA ،ARM ،Altium Designer ،AVR را درشعبه حافظ گذرانده اند.

خانم ها مهتا السادات سکاکي و سارا ايراني