حضور مجتمع فنی تهران در همایش دورنمای اقتصاد ایران 1396 و نمایشگاه جانبی این همایش.
IMG_0454

IMG_0456

IMG_0464

IMG_0471

IMG_0489

IMG_0497

IMG_0500

IMG_0509