به مرکز آموزشی ابن سینا موسسه نمونه خوش آمدید

امروزه پیشرفت روز افزون علوم كامپیوتری و ارتباطی به گونه ای است كه نمی توان از نقش آن در زندگی مردم چشم پوشی كرد . فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال های اخیر در ایران رشد قابل توجهی داشته و این امر مردم را برای آموزش و استفاده بیش از پیش ترغیب نموده است. از این رومجتمع فنی تهران شعبه ابن سینا را برای حضور تخصصی در این حوزه در سال 1378 بعنوان مركز تخصصی ICT راه اندازی نمود و تا كنون هزاران نفر را در این بخش تربیت و وارد بازار كار نموده است.

تقویم آموزشی مرکز آموزشی ابن سینا

تماس با مرکز آموزشی ابن سینا

  www.mft.info/ebnesina

  88701021 - 88701022 - 88701023 (021)

  خیابان ولیعصر، بالاتر از مطهری، خیابان ابن سینا، شماره 3