Web Design Pack

در صورتی که قصد دارید رشته طراحی وب سایت را به صورت حرفه ای آموزش ببینید، تسلط بر تکنولوژی های HTML، CSS، LESS، SASS و همچنین آشنایی با حداقل یک فریم ورک از CSS و نیز زبان برنامه نویسی JavaScript و مشتقات آن مانند jQuery از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به همین منظور مجتمع فنی تهران تمامی این تکنولوژی ها و زبان های برنامه نویسی مورد نیاز را در قالب یک بسته کامل طراحی و ارائه نموده است.

پيش نياز

آشنایی با کامپیوتر

سرفصل

  • Web Design I
  • Web Design II
  • Web Design III

مهارت های اکتسابی

دانشپذیران پس از پایان این دوره قادر خواهند بود یه وب سایت حرفه ای طراحی نمایند.

کلاس های آتی این درس

آبان 24
Web Design Pack
  غرب
  172 ساعت  |  پنجشنبه 14:30 تا 20:30
آبان 29
Web Design Pack
  حافظ
  172 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
آذر 3
Web Design Pack
  ابن سینا ظرفیت باقیمانده 2 نفر
  172 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
آذر 3
Web Design Pack
  غرب
  172 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
آذر 6
Web Design Pack
  حافظ
  172 ساعت  |  یکشنبه 08:30 تا 13:30, سه شنبه 08:30 تا 13:30
آذر 7
Web Design Pack
  سعادت آباد
  172 ساعت  |  شنبه 14:30 تا 17:30, چهارشنبه 14:30 تا 17:30
آذر 7
Web Design Pack
  حافظ
  172 ساعت  |  شنبه 08:30 تا 13:30, دوشنبه 08:30 تا 13:30, چهارشنبه 08:30 تا 13:30
آذر 8
Web Design Pack
  حافظ
  172 ساعت  |  پنجشنبه 08:30 تا 13:30
آذر 22
Web Design Pack
  ابن سینا
  172 ساعت  |  پنجشنبه 09:00 تا 14:00
دی 3
Web Design Pack
  سعادت آباد
  172 ساعت  |  دوشنبه 15:30 تا 20:30