Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

سرفصل

  • آشنایی با مفهوم برنامه نویسی سمت کلاینت و زبان JavaScript و نحوه استفاده از آن در اسناد
  • معرفی دستورات پایه زبان،بررسی شرط و حلقه و آرایه و توابع
  • بررسی روش تعریف متغیر ها و ساختمان داده و نحوه مدیریت رویداد ها
  • بررسی شی گرایی و روش تعریف کلاس و ...
  • معرفی فریمورک ها و مزایای آنها و آشنایی با jQuery
  • معرفی AJAX و روش پیاده سازی آن در JavaScript و jQuery
  • معرفی انواع کتابخانه های کاربردی مانند jQueryUI و ...

کلاس های آتی این درس

اسفند 3
Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)
  سعادت آباد
  58 ساعت  |  جمعه 13:00 تا 18:00
اسفند 4
Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)
  ابن سینا
  58 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
اسفند 9
Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)
  ابن سینا
  58 ساعت  |  پنجشنبه 09:00 تا 14:00
اسفند 18
Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)
  غرب
  58 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
اسفند 27
Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)
  تهرانپارس
  58 ساعت  |  دوشنبه 16:00 تا 21:00
فروردین 27
Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)
  تهرانپارس
  58 ساعت  |  یکشنبه 16:00 تا 18:00, سه شنبه 16:00 تا 18:00