Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

سرفصل

  • آشنایی با مفهوم برنامه نویسی سمت کلاینت و زبان JavaScript و نحوه استفاده از آن در اسناد
  • معرفی دستورات پایه زبان،بررسی شرط و حلقه و آرایه و توابع
  • بررسی روش تعریف متغیر ها و ساختمان داده و نحوه مدیریت رویداد ها
  • بررسی شی گرایی و روش تعریف کلاس و ...
  • معرفی فریمورک ها و مزایای آنها و آشنایی با jQuery
  • معرفی AJAX و روش پیاده سازی آن در JavaScript و jQuery
  • معرفی انواع کتابخانه های کاربردی مانند jQueryUI و ...

کلاس های آتی این درس

مرداد 29
Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)
  ابن سینا
  58 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
شهریور 2
Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)
  تهرانپارس
  58 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
شهریور 7
Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)
  ابن سینا
  58 ساعت  |  شنبه 09:00 تا 14:00, دوشنبه 09:00 تا 14:00, چهارشنبه 09:00 تا 14:00