ICDL 2016 Level 1

ICDL مخفف عبارت International Computer Driving Licence (گواهینامه بین المللی کامپیوتر) است و نشان دهنده توانایی فرد در مهارت های هفت گانه کامپیوتری است. به این دلیل که امروزه اکثر امور اداری و دیگر امور شرکتها با استفاده از علوم رایانه انجام میپذیرد و رایانه عضوی جداناپذیر از تکنولوژی روز میباشد یادگیری این دوره و مهارت های آن از اهمیت بالایی برخودار است. دوره ICDL در مجتمع فنی تهران در دو دوره مجزا ICDL Level 1 و ICDL Level 2 ارایه می شود. ICDL I شامل: آشنایی با مفاهیم پایه و اساسی فناوری اطلاعات (IT)، آشنایی با شیوه استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها (Windows)، شیوه به کارگیری نرم افزار واژه پرداز (Word) و اطلاعات و ارتباطات (Internet)

سرفصل

  • مهارت اول ICDL (مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات 2016)
  • مهارت دوم ICDL (استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها Windows 10)
  • مهارت سوم ICDL (واژه پردازی 2016)
  • مهارت هفتم ICDL (مرور وب و ارتباطات 2016)

مهارت های اکتسابی

دانشپذیران پس از پایان این دوره قادر خواهند بود جذب بازارکار شود و تمامی وظایف یک کارمند اداری را انجام دهد. کاربران خانگی نیز با یادگیری این دوره می‌توانند تمام کارهای اداری یا حسابداری خود را در منزل انجام دهند.

کلاس های آتی این درس

مهر 3
ICDL 2016 Level 1
  سعادت آباد
  68 ساعت  |  شنبه 09:00 تا 14:00, دوشنبه 09:00 تا 14:00, چهارشنبه 09:00 تا 14:00
مهر 6
ICDL 2016 Level 1
  حافظ
  68 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
مهر 6
ICDL 2016 Level 1
  غرب
  68 ساعت  |  شنبه 13:30 تا 17:30, دوشنبه 13:30 تا 17:30, چهارشنبه 13:30 تا 17:30
مهر 6
ICDL 2016 Level 1
  حافظ
  68 ساعت  |  شنبه 09:00 تا 14:00, دوشنبه 09:00 تا 14:00
مهر 7
ICDL 2016 Level 1
  سعادت آباد
  68 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
مهر 7
ICDL 2016 Level 1
  غرب
  68 ساعت  |  یکشنبه 08:30 تا 12:30, سه شنبه 08:30 تا 12:30
مهر 8
ICDL 2016 Level 1
  ابن سینا
  68 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
مهر 13
ICDL 2016 Level 1
  حافظ
  68 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
مهر 13
ICDL 2016 Level 1
  غرب
  68 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
مهر 18
ICDL 2016 Level 1
  حافظ
  68 ساعت  |  پنجشنبه 08:30 تا 13:30