ICDL 2016 Level 2

ICDL مخفف عبارت International Computer Driving Licence (گواهینامه بین المللی کامپیوتر) است و نشان دهنده توانایی فرد در مهارت های هفت گانه کامپیوتری است. به این دلیل که امروزه اکثر امور اداری و دیگر امور شرکتها با استفاده از علوم رایانه انجام میپذیرد و رایانه عضوی جداناپذیر از تکنولوژی روز میباشد یادگیری این دوره و مهارت های آن از اهمیت بالایی برخودار است. دوره ICDL در مجتمع فنی تهران در دو دوره مجزا ICDL Level 1 و ICDL Level 2 ارایه می شود. ICDL II شامل: شیوه کار با صفحه گسترده (Excel)، شیوه استفاده از نرم افزار پایگاه داده ها (Access) و شیوه کار با نرم افزار ارائه مطلب (Powerpoint)

سرفصل

  • مهارت چهارم ICDL (صفحه گسترده 2016)
  • مهارت پنجم ICDL (استفاده از پایگاه داده ها 2016)
  • مهارت ششم ICDl (ارایه مطالب 2016)

مهارت های اکتسابی

دانشپذیران پس از پایان این دوره قادر خواهند بود جذب بازارکار شود و تمامی وظایف یک کارمند اداری را انجام دهد. کاربران خانگی نیز با یادگیری این دوره می‌توانند تمام کارهای اداری یا حسابداری خود را در منزل انجام دهند.

کلاس های آتی این درس

شهریور 1
ICDL 2016 Level 2
  سعادت آباد ظرفیت باقیمانده 5 نفر
  63 ساعت  |  پنجشنبه 14:30 تا 20:30
شهریور 1
ICDL 2016 Level 2
  تهرانپارس ظرفیت باقیمانده 5 نفر
  63 ساعت  |  پنجشنبه 14:00 تا 19:00
شهریور 3
ICDL 2016 Level 2
  حافظ
  63 ساعت  |  شنبه 16:00 تا 20:00, دوشنبه 16:00 تا 20:00
شهریور 3
ICDL 2016 Level 2
  تهرانپارس
  63 ساعت  |  شنبه 08:30 تا 11:00, دوشنبه 08:30 تا 11:00, چهارشنبه 08:30 تا 11:00
شهریور 10
ICDL 2016 Level 2
  غرب
  63 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
شهریور 10
ICDL 2016 Level 2
  حافظ
  63 ساعت  |  شنبه 08:00 تا 13:00, دوشنبه 08:00 تا 13:00, چهارشنبه 08:00 تا 13:00
شهریور 18
ICDL 2016 Level 2
  غرب
  63 ساعت  |  یکشنبه 08:30 تا 12:30, سه شنبه 08:30 تا 12:30
شهریور 22
ICDL 2016 Level 2
  ابن سینا ظرفیت باقیمانده 3 نفر
  63 ساعت  |  پنجشنبه 14:30 تا 19:30
شهریور 22
ICDL 2016 Level 2
  حافظ
  63 ساعت  |  پنجشنبه 08:30 تا 13:30
شهریور 24
ICDL 2016 Level 2
  ابن سینا
  63 ساعت  |  شنبه 08:00 تا 12:30, دوشنبه 08:00 تا 12:30, چهارشنبه 08:00 تا 12:30