CCNP PACK

دوره (CISCO Certified Network professional)CCNP یکی از مدارک ارائه شده توسط شرکت سیسکو می باشد. در این دوره بر روی مباحث CCNA تاکید بیشتری می شود و با عمق وسیعتری بررسی می گردد. مدرک CCNP از سری مدارک سطح متخصص در رابطه با مهارت فني در نصب و تنظيمات و راه بري شبكه هاي LAN و WAN و نيز ارتباطات شبكه توسط سيستم شماره گيري تلفن براي شبكه هاي بزرگ بوده و نشانگر دانش و مهارت پيشرفته در زمينه شبکه می باشد. دوره CCNP Pack مشتمل بر 3 دوره Route, Switch, Tshoot می باشد. از آنجا که این دوره ها دارای ارتباط بسیار نزدیک و هم پوشانی های فراوانیست بنابراین ایده آل ترین حالت ، گذراندن این دوره ها به صورت پک می باشد.

پيش نياز

گذراندن دوره CCNA و یا آشنایی کامل با مباحث این دوره

سرفصل

  • CCNP Route
  • CCNP Switch
  • CCNP Tshoot

مهارت های اکتسابی

دانشپذیران پس از پایان این دوره به عنوان یک متخصص شبکه دارای توانايی نصب ، راه اندازی و عيب يابی شبکه های محلی و شبکه های گسترده ( LAN و WAN ) می باشد . مباحث اين مدرک بر روی مواردی همچون امنيت شبکه های متمرکز، VPN، Qos و تکنولوژيهای broadband تاکيد دارد .

کلاس های آتی این درس

خرداد 16
CCNP PACK
  ابن سینا
  100 ساعت  |  پنجشنبه 14:30 تا 19:30