کنترل ابزاردقیق

"بحث ابزار دقیق، بررسی کنترل را در صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی، صنایع نظامی و صنایع غذایی را در اذهان تداعی می کند. ابزار دقیق در کنار کنترلر ها و شیرها از مهمترین عناصر مدارات کنترل سیستم ها هستند. ابزار دقیق شاخه ای از علم کنترل می باشد. این علم از سه بخش زیر تشکیل شده است: 1) اندازه گیری2) پردازش مقادیر اندازه گیری شده بوسیله تجهیزات کنترلی و کنترل پارامترها 3) ارسال پاسخ مناسب به تجهیزات کنترل کننده . تجهیزات مهم اندازه گیری در ابزار دقیق عبارتند از سنسور های فشار، دما، دبی سنج ها ، ارتفاع سنج ها، کنترل کننده ها، ریکوردر ها و غیره میباشند."

پيش نياز

"این دوره برای تمامی افرادی که مایلند درک کاملی از اصول کار با سیستمهای کنترل ابزار دقیق داشته باشند توصیه می شود. علاوه براین برای دانشجویان گرایشهای مختلف رشته برق که تمایل به کار با سیستمهای کنترلی همچون PLC را دارند توصیه می گردد."

سرفصل

  • "آشنایی با ابزار دقیق و نقش آن در صنایع مختلف، تکنولوژی های مختلف جهت تبدیل تغییرات فیزیکی به سیگنالهای الکتریکی،آشنایی با انواع سنسورهای دیجیتال فشار، دما، سطح، فلو، وزن، ..، انواع سنسورهای آنالوگ فشار، دما، سطح، فلو، وزن، .."
  • "سوئیچ ها، ترانسمیترها، ترانسدیوسرها،switches ,Transmitters and Transducers، آشنایی با انواع شیرهای صنعتی ، نام گذاری های مختلف و تفاوت در کاربرد و انتخاب آنها، عملکرد شیرها و سیستم های پنوماتیکی ، هیدرولیکی و ادوات و تجهیزات جانبی آنها"
  • آشنایی با انواع Activator ها Driverها،Inverterها، نقشه های P8ID,PFD و نحوه استخراج اطلاعات از آنها
  • "آشنایی با بررسی های مختلف کنترل و ابزار دقیق اعم از:1) سیستم های اطفاء حریق Firefighting2)سیستم های تصفیه آب water Treatment3)سیستم های سوخت رسانی مایع ، پاره ای از نکات نصب ، کالیبراسیون، تست و راه اندازی ادوات ابزار دقیق"

مهارت های اکتسابی

"در طول این دوره آموزشی ، مدرسین مجموعه خواهند کوشید تا مخاطبان را با مفاهیم اولیه کار با سیستمهای کنترل ابزار دقیق بر اساس نیاز روز بازار کار آشنا کنند. انتظار می رود کسانی که این دوره را به پایان می رسانند توانایی های ذیل را کسب نموده باشند. - توانایی استخراج اطلاعات از نقشه های P8ID,PFD - توانایی بررسی عملکرد شیرها و سیستم های پنوماتیکی ، هیدرولیکی و ادوات و تجهیزات جانبی آنها - توانایی کالیبراسیون ادوات ابزاردقیق"

کلاس های آتی این درس

مهر 18
کنترل ابزاردقیق
  حافظ
  30 ساعت  |  پنجشنبه 14:00 تا 19:00