اصول طراحی منطقی

"با پیشرفت روزافزون فناوری دیجیتال و استفاده کاربردی تر از این علم ، مخاطبان بسیاری که دانش پایه الکترونیک را کسب نموده اند ابراز تمایل می نمایند تا به خانواده بزرگ دیجیتال یا همان مدارات منطقی بپیوندد. همانگونه که از نام این تخصص بر می آید ساختار این مدارات تا حد زیادی با مدارات خطی متفاوت است. از این روی این سازمان کوشیده است دوره تخصصی را جهت آشنایی اولیه افراد با مفاهیم و ابزار و منطقهای حاکم در این مدارات طراحی نماید."

پيش نياز

"بدیهی است جهت ورود حرفه ای به دنیا طراحی دیجیتال صرفنظر از اینکه شخص در آینده قصد ادامه در رشته های طراحی FPGA ، AVR ، PIC و یا ARM را داشته باشد این دوره ضروری است.از آنجائیکه با توجه به سرعت رشد تکنولوژی این دوره تنها مفاهیم اولیه این صنعت را شامل می گردد جهت فارغ التحصیلان دانشگاهی که قبلاً دوره های مانند مدارات منطقی یا طراحی دیجیتال را سپری نموده اند توصیه نمی گردد. اما افرادیکه دارای این سابقه نیستند و قصد دارند بصورت حرفه ای در یکی از زمینه های دیجیتال فعال شوند الزامی به نظر می رسد."

سرفصل

  • سیستم اعداد در مبناء مختلف ، سیستم کدگذاری مرسوم در مدارات منطقی
  • مدارات لاجیک و شناخت انواع گیتهای منطقی ، مدارات پروسس اطلاعات و طراحی مدارات لاجیکال از طریق قوانین جبر بول و نقشه کارنو
  • مدارات محاسباتی ، جمع کننده ها و تفریق کننده ها ، مدارات انتخاب گر اطلاعات و آدرس ها
  • مدارات TTL و CMOS تفاوت های آنها ، مدارات فلیپ فلاپ ، شمارنده آسنکرون و سنکرون
  • انواع مدارات شیفت رجیستر ، تایمرها و انواع آنها ، انواع ساختار حافظه ( ROM و RAM و EPROM و EEPROM و ...)

مهارت های اکتسابی

"در طول این دوره مدرسین می کوشند تا دانشجویان را با مفاهیمی چون تفاوت های مدار منطقی با مدارات آنالوگ و منطق به کار رفته در این مدارات آشنا نمایند و از مخاطبان انتظار می رود پس از گذراندن این دوره توانایی های ذیل را کسب نموده باشند. - آشنایی با منطق بولی و روابط جبری و حاکم برآن - آشنایی با دروازه های منطقی و نحوه ی کارکرد آن ها - توانایی طراحی مدارات منطقی ترکیبی و ترتیبی - آشنایی با انواع ساختار حافظه "

کلاس های آتی این درس

مهر 5
اصول طراحی منطقی
  حافظ
  45 ساعت  |  جمعه 14:00 تا 20:00
آبان 24
اصول طراحی منطقی
  حافظ
  45 ساعت  |  جمعه 14:00 تا 20:00