حسابداری برای غیر حسابداران

حسابداری “فن شناسایی ،ثبت ،طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی و تفسیر نتایج حاصله برمبنای واحد پولی کشورجهت استفاده کنندگان ” می باشد.
حسابداران در هر شهر و منطقه ای که اصناف، شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی وجود دارند، بازار کار و فرصت های شغلی متعدد دارند.
مزایای شغل حسابداری
1.یک مسیر شغلی روشن وجود دارد
2.زمینه کاری، پایدار و رو به رشد است
۳. شما می توانید پتانسیل رشد حرفه ای را داشته باشید
۴. پتانسیل درآمد مطلوب

سرفصل

 • کلیات ، مفاهیم واصول حسابداری
 • چرخه حسابداری و اجزای آن
 • تجزیه وتحلیل فعلیتهای مالی
 • ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه
 • ثبت رویدادهای مالی در دفتر کل
 • اصلاح اشتباهات ثبت شده در دفاتر حسابداری
 • تراز آزمایشی
 • تعدیلات حسابها در پایان دوره مالی
 • بستن حسابها
 • تهیه صورتهای مالی
 • حسابداری خرید و فروش کالا در موسسات بازرگانی
 • روش های ارزیابی موجودی کالا دراستفاده از سیستم ادواری
 • روش های ارزیابی موجودی کالا دراستفاده از سیستم دایمی
 • استهلاک داراییها
 • وجوه نقد و کنترلهای مربوطه
 • صورت مغایرات بانکی
 • پروژه حسابداری

مهارت های اکتسابی

آشنایی کامل با مفاهیم و اصول حسابداری
مهارت در ثبت رویدادهای مالی در انواع دفاتر قانونی
مهارت در تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی
مهارت در گزارش گیری درون و برون سازمانی در شرکت ها

کلاس های آتی این درس

اسفند 11
حسابداری برای غیر حسابداران
  حافظ
  50 ساعت  |  شنبه 16:00 تا 19:00, دوشنبه 16:00 تا 19:00, چهارشنبه 16:00 تا 19:00
اسفند 20
حسابداری برای غیر حسابداران
  سعادت آباد ظرفیت باقیمانده 2 نفر
  50 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30