EspanolA1.1

español A1.1 این دوره، دوره مقدماتی (ترم اول) و پایه یادگیری زبان اسپانیایی بوده که در آن خواندن، نوشتن، مکالمات پایه ای مانند معرفی خود، صحبت کردن و صرف افعال در زمان حال ساده در حین سفر، خرید، رزرو هتل، و غیره آموزش داده می شود.
این دوره با کتاب A1 Nuevo Prisma تدریس شده و در کنار آن دو کتاب کمک آموزشی en Uso و Vocabulario برای تقویت گرامر و لغت استفاده می شود؛ که متناسب با هر ترم، دروس مرتبط با کتاب اصلی از آنها انتخاب شده و تدریس می شود تا حین یادگیری دروس اصلی واژگان و تمرینات گرامری بیشتری با زبان آموزان کار شود. هر کتاب Prisma شامل 12 درس است که طی 3 ترم (هر ترم 4 درس) به اتمام می رسد و ترم اول شامل 4 درس اول (1، 2، 3، و 4) همچنین از کتاب های en Uso (دروس 1 تا8) و Vocabulario (دروس 1 تا6) بوده و زبان آموزان را با مبانی کلی و ابتدایی زبان اسپانیایی آشنا کرده و در انتها آنان را برای شروع ترم دوم آماده می کند.

پيش نياز

ندارد

مهارت های اکتسابی

پس از اتمام دوره اول (español A1.1) زبان آموزان قادر به خواندن، نوشتن، آدرس پرسیدن، تلفن کردن، خرید کردن، استفاده از تمامی افعال باقاعده در حین گفتگو و برقراری ارتباط با دیگران، خواندن کاتالوگ، بروشور، اعداد و واژگانی چون روزهای هفته، ماه ها، رنگ ها و غیره خواهند بود. همچنین پس از اتمام دوره زبان آموزان با برخی از فرهنگ ها و عادات و رسوم کشور اسپانیا در حین یادگیری دروس آشنا خواهند شد.

کلاس های آتی این درس

شهریور 7
EspanolA1.1
  سعادت آباد
  30 ساعت  |  پنجشنبه 14:00 تا 17:00