دوره جامع طراحی فضای سبز (محوطه سازی)

علم و هنر طراحی فضای سبز و محوطه سازی جزو پرطرفدارترین رشته های مورد بحث چند سال اخیر به شناخت محیط پیرامون، آنالیز فضاها، طراحی اصولی محوطه ها، باغ ها، پارک ها و ... به همراه المان های آنها می پردازد.

پيش نياز

دانشجویان معماری منظر، کلیه علاقه مندان به طراحی فضای سبز

سرفصل

  • درخت ها، درختچه ها، بوته ها، علفی ها، گیاهان فصلی، بالارونده ها، خزنده ها، چمن
  • سبک شناسی ( آشنایی با انواع باغ ها و محوطه سازی پارک ها در جهان )
  • ضوابط کاشت گیاهان، نمایش سمبل های گیاهی در پلان، تهیه پالت و جدول مورد نیاز گیاهان
  • اصول و مبانی طراحی فضای سبز
  • هرس، آبیاری، کود دهی
  • طراحی کاشت و نگهداری فضای سبز
  • اسکیس و راندو در منظر شهری
  • نقشه کشی و ضوابط و استانداردها در طراحی
  • نرم افزار Real time landscaping

مهارت های اکتسابی

آشنایی دانش پذیر با مبانی معماری منظر، آشنایی با سبک های باغ سازی در ایران و جهان،توانایی طراحی با دست آزاد، شناخت و ترسیم کلیه نقشه های مربوط به پارک ها و فضاهای سبز به صورت دستی و نرم افزار آشنایی با ضوابط عقد قرارداد
توانایی شناخت انواع سبک های رایج در باغسازی ایران و جهان، توانایی نقشه خوانی، ترسیم نقشه های محوطه، آنالیز فضا با استفاده از مفاهیم پایه معماری منظر،ایده یابی و ترسیم آن به صورت دست آزاد، توانایی کار با نرم افزار Real time landscaping

کلاس های آتی این درس