دوره جامع طراحی فضای سبز (محوطه سازی)

علم و هنر طراحی فضای سبز و محوطه سازی جزو پرطرفدارترین رشته های مورد بحث چند سال اخیر به شناخت محیط پیرامون، آنالیز فضاها، طراحی اصولی محوطه ها، باغ ها، پارک ها و ... به همراه المان های آنها می پردازد.

پيش نياز

دانشجویان معماری منظر، کلیه علاقه مندان به طراحی فضای سبز

سرفصل

  • درخت ها، درختچه ها، بوته ها، علفی ها، گیاهان فصلی، بالارونده ها، خزنده ها، چمن
  • سبک شناسی ( آشنایی با انواع باغ ها و محوطه سازی پارک ها در جهان )
  • ضوابط کاشت گیاهان، نمایش سمبل های گیاهی در پلان، تهیه پالت و جدول مورد نیاز گیاهان
  • اصول و مبانی طراحی فضای سبز
  • هرس، آبیاری، کود دهی
  • طراحی کاشت و نگهداری فضای سبز
  • اسکیس و راندو در منظر شهری
  • نقشه کشی و ضوابط و استانداردها در طراحی
  • نرم افزار Real time landscaping

مهارت های اکتسابی

آشنایی دانش پذیر با مبانی معماری منظر، آشنایی با سبک های باغ سازی در ایران و جهان،توانایی طراحی با دست آزاد، شناخت و ترسیم کلیه نقشه های مربوط به پارک ها و فضاهای سبز به صورت دستی و نرم افزار آشنایی با ضوابط عقد قرارداد
توانایی شناخت انواع سبک های رایج در باغسازی ایران و جهان، توانایی نقشه خوانی، ترسیم نقشه های محوطه، آنالیز فضا با استفاده از مفاهیم پایه معماری منظر،ایده یابی و ترسیم آن به صورت دست آزاد، توانایی کار با نرم افزار Real time landscaping

کلاس های آتی این درس

مهر 25
دوره جامع طراحی فضای سبز (محوطه سازی)
  سعادت آباد
  135 ساعت  |  پنجشنبه 08:00 تا 14:30, جمعه 08:00 تا 14:30