به دپارتمان علوم مهندسی مجتمع فنی تهران خوش آمدید

دپارتمان علوم مهندسی با هدف آموزش دوره های تخصصی در حوزه های مکانیک،ساخت و تولید،صنایع و مدیریت پروژه،عمران،تاسیسات،نفت،گاز وپتروشیمی،محیط زیست، مواد و متالورژی، نقشه برداری و ریاضی و آمار متناسب با نیاز صنعت و بصورت تخصصی و کاربردی همت گمارده است.

گروه های آموزشی دپارتمان علوم مهندسی

نفت، گاز و پتروشیمی

در این گروه ، دروس مرتبط با لوله کشی صنعتی (Piping) ، مهندسی فرایند (Process) ، تجهیزات ثابت و دوار ، استانداردهای مربوطه و ... ارائه می گردد.

مکانیک

در این گروه ، نرم افزارهای طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر (CAD/CAM) ، نرم افزارهای تحلیل و طراحی کاربردی و تبدیل انرژی ، همچنین دروس مطتبط با ساخت و تولید به خصوص قالبسازی مطرح می شوند.

تاسیسات

هدف از اجرای دوره های این گروه ، طراحی و اجرای سیستم های HVAC (گرمایش ، سرمایش و تهویه مطبوع) در ساختمان های مسکونی و تجاری است.

عمران

در این گروه ، دروس مرتبط با طراحی ، اجرا و نظارت بر پروژه های عمرانی و ساختمانی و تهیه مدارک فنی (نظیر صورت وضعیت ، متره ، ...) تدریس می شوند.

صنایع

دروس این گروه شامل دوره های مدیریت پروژه ، دوره های مدیریت تولید ، ونیز دوره های مربوط به مهندسی کیفیت و تکنیک های مربوطه است.

سایر...

در این گروه به آموزشی های تخصصی در گروههای محیط زیست ، مواد و متالوژی ، فناوری نانو تکنولوژی و کشاورزی می پردازیم.

تماس با دپارتمان علوم مهندسی

تقویم آموزشی دپارتمان علوم مهندسی

شهریور 1
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS Project
  سعادت آباد
  45 ساعت  |  جمعه 14:30 تا 20:30
شهریور 1
طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS II
  غرب
  50 ساعت  |  جمعه 08:00 تا 13:00
شهریور 1
تلورانس های ابعادی و هندسی (GD&T)
  سعادت آباد
  24 ساعت  |  جمعه 14:30 تا 20:30
شهریور 1
نرم افزار ABAQUS (مقدماتی)
  غرب
  45 ساعت  |  جمعه 14:30 تا 19:30
شهریور 1
دوره متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی
  سعادت آباد ظرفیت باقیمانده 0 نفر
  50 ساعت  |  جمعه 08:00 تا 14:00
شهریور 2
طراحی مکانیکی به کمک CATIA I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی
  غرب
  50 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
شهریور 2
مدیریت پروژه حرفه ای – مبانی و نرم افزارهای کاربردی (PMBOK, MSP & Primavera P6)
  حافظ
  106 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
شهریور 2
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS Project
  حافظ
  45 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
شهریور 2
طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی
  سعادت آباد
  50 ساعت  |  شنبه 08:00 تا 17:00, یکشنبه 08:00 تا 17:00, دوشنبه 08:00 تا 17:00, سه شنبه 08:00 تا 17:00, چهارشنبه 08:00 تا 17:00, پنجشنبه 08:00 تا 17:00