به دپارتمان مالی و مدیریت مجتمع فنی تهران خوش آمدید

تطبیق مهارتهای مدیریتی مدرن و سنتی از طریق آموزشهای MBA ،علوم مالی و مدیریتی جهت بروز رسانی مهارتهای مدیران و صاحبان کسب و کار.

گروه های آموزشی دپارتمان مالی و مدیریت

مالی و حسابداری

از جمله درسهای این گروه آموزشی حسابداری برای غیرحسابداران و حسابداری شرکتها تا مروری جامع بر استانداردهای حسابداری به همراه یک پروژه جامع کارآموزی ، مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس ، تحلیل بنیادی ، تکنیکال و تحلیل رفتاری و مجموعه قوانین کاربردی علوم مالی و قوانین مالیات بر ارزش افزوده تا نحوه تدوین اظهارنامه مالیاتی از مزیت های عالی این گروه های درسی است .

مدیریت بازرگانی و بازاریابی

از جمله درسهای این گروه آموزشی بودجه بندی عملیاتی و سرمایه ای ، مدیریت مالی ، بازارهای پولی و ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها و اصول بازاریابی و فنون مذاکرات تجاری ، مدیریت برند و فنون تبلیغات تا مهندسی فروش از مزیت های عالی این گروه های درسی است.

مدیریت تولید و فناوری اطلاعات

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ، تفکر استراتژیک تا اصول کنترل پروژه جهت عملیاتی سازی استراتژی ها از مزیت های عالی این گروه درسی است.

مدیریت منابع انسانی و سازمان

مدیریت منابع انسانی ، رفتار سازمانی ، مدیریت تحول تا تنظیم قراردادها و اصول و مبانی حقوقی کسب و کار از مزیت های عالی این گروه درسی است.

تماس با دپارتمان مالی و مدیریت

تقویم آموزشی دپارتمان مالی و مدیریت

تیر 4
اقتصاد رفتاری در بازارهای مالی
  سعادت آباد ظرفیت باقیمانده 5 نفر
  20 ساعت  |  سه شنبه 16:30 تا 20:30
تیر 4
حسابداری مکانیزه
  ابن سینا
  20 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
تیر 4
چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی
  غرب
  70 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
تیر 6
مجموعه قوانین کاربردی در حسابداری
  سعادت آباد
  50 ساعت  |  پنجشنبه 14:30 تا 20:30
تیر 6
سمینار برنامه ریزی توسعه فردی
  سعادت آباد
  4 ساعت  |  پنجشنبه 10:00 تا 14:00
تیر 6
مدیریت تبلیغات
  سعادت آباد
  20 ساعت  |  پنجشنبه 17:30 تا 20:30
تیر 6
کارگاه جامع حسابداری مالی
  سعادت آباد ظرفیت باقیمانده 4 نفر
  228 ساعت  |  پنجشنبه 14:30 تا 20:30