به دپارتمان مالی و مدیریت مجتمع فنی تهران خوش آمدید

تطبیق مهارتهای مدیریتی مدرن و سنتی از طریق آموزشهای MBA ،علوم مالی و مدیریتی جهت بروز رسانی مهارتهای مدیران و صاحبان کسب و کار.

گروه های آموزشی دپارتمان مالی و مدیریت

مالی و حسابداری

از جمله درسهای این گروه آموزشی حسابداری برای غیرحسابداران و حسابداری شرکتها تا مروری جامع بر استانداردهای حسابداری به همراه یک پروژه جامع کارآموزی ، مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس ، تحلیل بنیادی ، تکنیکال و تحلیل رفتاری و مجموعه قوانین کاربردی علوم مالی و قوانین مالیات بر ارزش افزوده تا نحوه تدوین اظهارنامه مالیاتی از مزیت های عالی این گروه های درسی است .

مدیریت بازرگانی و بازاریابی

از جمله درسهای این گروه آموزشی بودجه بندی عملیاتی و سرمایه ای ، مدیریت مالی ، بازارهای پولی و ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها و اصول بازاریابی و فنون مذاکرات تجاری ، مدیریت برند و فنون تبلیغات تا مهندسی فروش از مزیت های عالی این گروه های درسی است.

مدیریت تولید و فناوری اطلاعات

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ، تفکر استراتژیک تا اصول کنترل پروژه جهت عملیاتی سازی استراتژی ها از مزیت های عالی این گروه درسی است.

مدیریت منابع انسانی و سازمان

مدیریت منابع انسانی ، رفتار سازمانی ، مدیریت تحول تا تنظیم قراردادها و اصول و مبانی حقوقی کسب و کار از مزیت های عالی این گروه درسی است.

تماس با دپارتمان مالی و مدیریت

تقویم آموزشی دپارتمان مالی و مدیریت

اردیبهشت 6
بازرگانی بین المللی
  سعادت آباد ظرفیت باقیمانده 4 نفر
  24 ساعت  |  پنجشنبه 14:00 تا 18:00
اردیبهشت 6
تحقیقات بازاریابی
  سعادت آباد
  24 ساعت  |  پنجشنبه 14:00 تا 18:00
اردیبهشت 6
ترفندهای اکسل در حسابداری
  سعادت آباد
  25 ساعت  |  پنجشنبه 14:30 تا 20:30
اردیبهشت 6
پروژه کارآموزی حسابداری
  سعادت آباد
  85 ساعت  |  پنجشنبه 14:30 تا 20:30
اردیبهشت 6
مالیات بر ارزش افزوده
  سعادت آباد
  8 ساعت  |  پنجشنبه 14:30 تا 20:30
اردیبهشت 7
پروژه کارآموزی حسابداری
  سعادت آباد
  85 ساعت  |  جمعه 08:00 تا 14:00
اردیبهشت 7
نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی
  سعادت آباد ظرفیت باقیمانده 2 نفر
  10 ساعت  |  جمعه 08:00 تا 13:00