به دپارتمان مالی و مدیریت مجتمع فنی تهران خوش آمدید

تطبیق مهارتهای مدیریتی مدرن و سنتی از طریق آموزشهای MBA ،علوم مالی و مدیریتی جهت بروز رسانی مهارتهای مدیران و صاحبان کسب و کار.

گروه های آموزشی دپارتمان مالی و مدیریت

مالی و حسابداری

از جمله درسهای این گروه آموزشی حسابداری برای غیرحسابداران و حسابداری شرکتها تا مروری جامع بر استانداردهای حسابداری به همراه یک پروژه جامع کارآموزی ، مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس ، تحلیل بنیادی ، تکنیکال و تحلیل رفتاری و مجموعه قوانین کاربردی علوم مالی و قوانین مالیات بر ارزش افزوده تا نحوه تدوین اظهارنامه مالیاتی از مزیت های عالی این گروه های درسی است .

مدیریت بازرگانی و بازاریابی

از جمله درسهای این گروه آموزشی بودجه بندی عملیاتی و سرمایه ای ، مدیریت مالی ، بازارهای پولی و ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها و اصول بازاریابی و فنون مذاکرات تجاری ، مدیریت برند و فنون تبلیغات تا مهندسی فروش از مزیت های عالی این گروه های درسی است.

مدیریت تولید و فناوری اطلاعات

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ، تفکر استراتژیک تا اصول کنترل پروژه جهت عملیاتی سازی استراتژی ها از مزیت های عالی این گروه درسی است.

مدیریت منابع انسانی و سازمان

مدیریت منابع انسانی ، رفتار سازمانی ، مدیریت تحول تا تنظیم قراردادها و اصول و مبانی حقوقی کسب و کار از مزیت های عالی این گروه درسی است.

تماس با دپارتمان مالی و مدیریت

تقویم آموزشی دپارتمان مالی و مدیریت

شهریور 2
مجموعه قوانین کاربردی در حسابداری
  سعادت آباد
  50 ساعت  |  جمعه 08:00 تا 14:00
شهریور 2
حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو
  حافظ
  10 ساعت  |  جمعه 14:00 تا 19:00
شهریور 2
مجموعه قوانین مالیاتی
  غرب
  50 ساعت  |  جمعه 09:30 تا 14:30
شهریور 2
کارگاه جامع حسابداری مالی
  سعادت آباد ظرفیت باقیمانده 2 نفر
  228 ساعت  |  جمعه 08:00 تا 14:00
شهریور 2
حسابداری برای غیر حسابداران
  سعادت آباد ظرفیت باقیمانده 1 نفر
  50 ساعت  |  جمعه 08:00 تا 14:00
شهریور 3
حسابداری مالی بازرگانی
  تهرانپارس
  40 ساعت  |  شنبه 18:00 تا 21:00, دوشنبه 18:00 تا 21:00
شهریور 4
حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو
  غرب
  10 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:00, سه شنبه 17:30 تا 20:30