درباره واحد امور نمایندگی ها

واحد امور نمایندگی های مجتمع فنی تهران از سال 1381 کار خود را شروع کرده است و ماموریت آن توسعه فیزیکی همگام با اهداف سند استراتژی مجتمع در سراسر کشور می باشد. این دفتر چشم انداز خود را که در راستای چشم انداز کلی مجتمع می باشد بشرح زیر تدوین نموده است:
چشم انداز (Vision)
این دفتر در راستای چشم انداز کلی مجتمع تلاش می نماید با توسعه کمی و کیفی نمایندگی ها در سراسر کشور بتواند بستری مناسب و مورد اعتماد جهت ارائه محصولات و خدمات مجتمع به عموم هم میهنان ایجاد نماید.
ماموریت (Mission)
ایجاد نمایندگی در تمام شهرستانهای کشور ، انتخاب درست و اصولی نمایندگان ، نظارت و کنترل کیفی و کمی بر فعالیت آنها ، اطلاع رسانی به عموم هم میهنان و بکارگیری ابزار های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله مهم ترین ماموریت های این واحد به شمار میرود.

آخرین اخبار

اعطای موافقت نامه اصولی

خرداد 10ام, 1396|0 نظر

بدینوسیله به اطلاع می رساند مجتمع فنی تهران از تاریخ این اعلام به متقاضی شهر گنبد کاووس به مدیر مسئولیسرکار خانم سوسرایی موافقت نامه اصولی اعطا کرده است. بدیهی است عقد قرارداد نمایندگی نیز متعاقباً اعلام [...]

لغو نمایندگی بابلسر

اردیبهشت 23ام, 1396|0 نظر

بدینوسیله به اطلاع می رساند نمایندگی شهر بابلسر به مدیر مسئولی جناب آقای محمدپور لغو،و این مجتمع در حال حاضر در این شهر فاقد نمایندگی می باشد.

لغو نمایندگی نی ریز

اردیبهشت 4ام, 1396|0 نظر

بدینوسیله به اطلاع می رساند نمایندگی شهر نی ریز به مدیر مسئولی جناب آقای توکلی لغو،و این مجتمع در حال حاضر در این شهر فاقد نمایندگی می باشد.

لغو نمایندگی تنکابن

بهمن 3ام, 1395|0 نظر

بدینوسیله به اطلاع می رساند نمایندگی شهر تنکابن مجتمع فنی تهران به مدیر مسئولی سرکار خانم منتظری لغو،و این مجتمع در حال حاضر در این شهر فاقد نمایندگی می باشد.