درباره واحد امور نمایندگی ها

واحد امور نمایندگی های مجتمع فنی تهران از سال 1381 کار خود را شروع کرده است و ماموریت آن توسعه فیزیکی همگام با اهداف سند استراتژی مجتمع در سراسر کشور می باشد. این دفتر چشم انداز خود را که در راستای چشم انداز کلی مجتمع می باشد بشرح زیر تدوین نموده است:
چشم انداز (Vision)
این دفتر در راستای چشم انداز کلی مجتمع تلاش می نماید با توسعه کمی و کیفی نمایندگی ها در سراسر کشور بتواند بستری مناسب و مورد اعتماد جهت ارائه محصولات و خدمات مجتمع به عموم هم میهنان ایجاد نماید.
ماموریت (Mission)
ایجاد نمایندگی در تمام شهرستانهای کشور ، انتخاب درست و اصولی نمایندگان ، نظارت و کنترل کیفی و کمی بر فعالیت آنها ، اطلاع رسانی به عموم هم میهنان و بکارگیری ابزار های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله مهم ترین ماموریت های این واحد به شمار میرود.

آخرین اخبار

اعطای موافقت نامه اصولی بروجرد

مرداد 15ام, 1396|0 نظر

بدینوسیله به اطلاع می رساند مجتمع فنی تهران از تاریخ این اعلام به متقاضی شهر بروجرد به مدیر مسئولی جناب آقای صحرایی موافقت نامه اصولی اعطا کرده است. بدیهی است عقد قرارداد نمایندگی نیز متعاقباً [...]

اعطای موافقت نامه اصولی جویبار

مرداد 8ام, 1396|0 نظر

بدینوسیله به اطلاع می رساند مجتمع فنی تهران از تاریخ این اعلام به متقاضی شهر جویبار به مدیر مسئولی جناب آقای طاهری زاده موافقت نامه اصولی اعطا کرده است. بدیهی است عقد قرارداد نمایندگی نیز متعاقباً اعلام [...]

لغو نمایندگی ارومیه

تیر 14ام, 1396|0 نظر

بدینوسیله به اطلاع می رساند نمایندگی شهر ارومیه به مدیر مسئولی جناب آقای آصف افشار لغو،و این مجتمع در حال حاضر در این شهر فاقد نمایندگی می باشد.

اعطای موافقت نامه اصولی

خرداد 10ام, 1396|0 نظر

بدینوسیله به اطلاع می رساند مجتمع فنی تهران از تاریخ این اعلام به متقاضی شهر گنبد کاووس به مدیر مسئولیسرکار خانم سوسرایی موافقت نامه اصولی اعطا کرده است. بدیهی است عقد قرارداد نمایندگی نیز متعاقباً اعلام [...]