با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

گریم و چهره پردازی سطح 1 و ٢

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۳۲۴ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
الناز قزلباش
سعادت آباد
۰۵بهمن
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours A2.1

کد کلاس : ۲۰۳۳۷۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
افسانه عابد
سعادت آباد
۰۵بهمن
۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

کد کلاس : ۲۰۳۴۵۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
محمد حسن افشار
حافظ
۰۵بهمن
۶,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم افزار Corel Draw

کد کلاس : ۲۰۳۴۸۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۵بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقشه کشی

کد کلاس : ۲۰۳۵۷۶ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
عبدالمجید مرادپور
سعادت آباد
۰۵بهمن
۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

نقشه کشی

کد کلاس : ۲۰۳۵۷۷ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۰۵بهمن
۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۳۶۲۴ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
علیرضا یحیی زاده
حافظ
۰۵بهمن
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۳۶۲۵ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۵بهمن
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A1.1

کد کلاس : ۲۰۳۸۷۶ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
خشایار عرفاتی
سعادت آباد
۰۵بهمن
۶,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۴۳۸۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۵بهمن
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

مراقبت زیبایی پوست و مو (وزارت علوم) سطح 1 و 2

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۴۴۲۵ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مهتاب هدایتی
سعادت آباد
۰۵بهمن
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Programming with Python

کد کلاس : ۲۰۴۴۸۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر فاطمه رفیع پور
سعادت آباد
۰۵بهمن
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۴۵۲۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر سپیده خسروآبادی
ابن سینا
۰۵بهمن
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۴۵۸۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
پدرام حسین نخعی
سعادت آباد
۰۵بهمن
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۴۶۷۰ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۵بهمن
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۴۹۷۵ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۰۵بهمن
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

کد کلاس : ۲۰۵۱۱۴ مدت کلاس : ۲ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سعادت آباد
۰۵بهمن
۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

سیستم های نهفته با برد راسپری پای

کد کلاس : ۲۰۱۶۷۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حمید نجفی
حافظ
۰۶بهمن
۱۰,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ برای معماری

کد کلاس : ۲۰۳۰۴۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مهدی جلالی
غرب
۰۶بهمن
۶,۸۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

چرم دوزی با دست

کد کلاس : ۲۰۳۲۵۸ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۶بهمن
۸,۵۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

کد کلاس : ۲۰۳۳۱۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
علیرضا یحیی زاده
حافظ
۰۶بهمن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

افتر افکت (After Effect)

کد کلاس : ۲۰۳۶۶۸ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
حمید رضا منصف
سعادت آباد
۰۶بهمن
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۴۲۶۰ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
حافظ
۰۶بهمن
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Free Conversation 1

کد کلاس : ۲۰۴۳۲۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۰۶بهمن
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

حسابداری ویژه بازار کار

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۴۵۸۵ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
غرب
۰۶بهمن
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مالی خدماتی

کد کلاس : ۲۰۴۵۸۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۶بهمن
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

CCNP PACK

کد کلاس : ۲۰۴۷۶۵ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر سیداحمد شاه نعمت اله یزدی
ابن سینا
۰۶بهمن
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

آموزش نرم افزار Corel Draw

کد کلاس : ۲۰۴۸۷۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
حافظ
۰۶بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

حسابداری مکانیزه با نرم افزار ها(هلو ،سپیدار سیستم و اکسل)

کد کلاس : ۲۰۴۸۷۵ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۶بهمن
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۵۲۵۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۶بهمن
۲۶,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند