کد کلاس : ۲۱۲۲۵۶ مدت کلاس : ۲۲ ساعت
سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۱شهریور
۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۷۶۷ مدت کلاس : ۲۲ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
علی ترابی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۲شهریور
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند