به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

3D Max beginners to Advanced & Vray

کد کلاس : ۲۰۵۷۱۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
مهدی شکراله زاده
ابن سینا
۱۳اسفند
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۴۶۶۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر سمیه اتحادی
ابن سینا
۱۵اسفند
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Revit معماری

کد کلاس : ۲۰۴۸۳۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سمیه اتحادی
ابن سینا
۱۵اسفند
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند