به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۵۰۴۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۱اسفند
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۶۲۱۴ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۱اسفند
۲۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

اتوکد سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۴۷۰۰ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۲اسفند
۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

3D Max beginners to Advanced & Vray

کد کلاس : ۲۰۶۲۱۶ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۱۲اسفند
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Sketchup & Vray

کد کلاس : ۲۰۴۶۹۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۴اسفند
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۴۶۹۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۱۷اسفند
۲۶,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

اتوکد دوبعدی(کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۴۱۵۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
حافظ
۰۱فروردین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

اتوکد سه بعدی (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۴۱۵۳ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
حافظ
۰۶فروردین
۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

کارگاه مدل سازی صحنه های معماری با 3DMAX (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۴۹۱۷ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حامد کشاورزی
حافظ
۰۸فروردین
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

Sketchup & Vray (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۴۱۵۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
حافظ
۱۰فروردین
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند