به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

آموزش نرم افزار Corel Draw

کد کلاس : ۲۰۴۷۰۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۹اسفند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۵۵۱۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۱اسفند
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۵۵۲۰ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۱اسفند
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پریمیر

کد کلاس : ۲۰۵۵۲۱ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
حافظ
۱۲اسفند
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Indesign

کد کلاس : ۲۰۵۸۹۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۶اسفند
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۶۷۵۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۵:۴۵ تا ۱۹:۴۵، دوشنبه ۱۵:۴۵ تا ۱۹:۴۵،
حافظ
۱۷اسفند
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

نرم افزار Indesign (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۴۱۵۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
حافظ
۰۱فروردین
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۴۱۵۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
حافظ
۰۴فروردین
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

پریمیر (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۴۱۴۹ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
حافظ
۰۵فروردین
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند