به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

اصول برق صنعتی و مدارات فرمان

کد کلاس : ۲۰۵۸۹۹ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۰۹اسفند
۸,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

!PLC LOGO

کد کلاس : ۲۰۴۹۷۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر مجید فرامرز زاده
غرب
۱۶اسفند
۶,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

کد کلاس : ۲۰۵۸۹۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۱۶اسفند
۶,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها

کد کلاس : ۲۰۵۹۷۵ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
رضا سپاس یار
غرب
۲۲اسفند
۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند