به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

اصول طراحی سیستم های لوله کشی (Piping)

کد کلاس : ۲۰۵۲۵۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۶اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

الکترونیک صنعتی

کد کلاس : ۲۰۵۳۰۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۶اسفند
۵,۶۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Networking with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۵۳۴۴ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۶اسفند
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PLC s7-300/400 level 2

کد کلاس : ۲۰۵۳۴۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶اسفند
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت هوشمند ساختمان

کد کلاس : ۲۰۵۴۹۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۶اسفند
۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۵۵۰۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MATLAB سطح یک

کد کلاس : ۲۰۵۵۰۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۶اسفند
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

سیستمهای تلویزیونی مدار بسته

کد کلاس : ۲۰۵۵۱۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶اسفند
۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۵۵۱۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره جامع مدیریت بازاریابی

کد کلاس : ۲۰۵۵۷۴ مدت کلاس : ۱۰۸ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۶اسفند
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

رفتار سازمانی

کد کلاس : ۲۰۵۵۷۵ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
جمعه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
غرب
۱۶اسفند
۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شبیه سازی فرایند با نرم افزار ASPEN PLUS سطح دو

کد کلاس : ۲۰۵۶۰۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۵۶۳۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی

کد کلاس : ۲۰۵۶۵۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۱۶اسفند
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک CATIA II

کد کلاس : ۲۰۵۶۵۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ماشینکاری با نرم افزار Power Mill (پیشرفته)

کد کلاس : ۲۰۵۶۵۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان 1

کد کلاس : ۲۰۵۶۶۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۶اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۵۷۲۲ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۶اسفند
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری ویژه بازار کار

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۵۸۰۸ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۱۶اسفند
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مالی خدماتی

کد کلاس : ۲۰۵۸۰۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۱۶اسفند
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۵۸۳۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر رضا جمالی
ابن سینا
۱۶اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آنالیز داده و ماشین لرنینگ

کد کلاس : ۲۰۵۸۴۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک CATIA I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۵۸۵۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS Project

کد کلاس : ۲۰۵۸۵۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

هوش مصنوعی در متلب

کد کلاس : ۲۰۵۸۸۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶اسفند
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Indesign

کد کلاس : ۲۰۵۸۹۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۶اسفند
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

کد کلاس : ۲۰۵۸۹۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۱۶اسفند
۶,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Programming with Python

کد کلاس : ۲۰۵۹۰۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

مدیریت بازاریابی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۵۹۴۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
سعادت آباد
۱۶اسفند
۱۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۵۹۷۷ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
مهدی مصنف
ابن سینا
۱۶اسفند
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند