به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.
تا ۲۰٪ تخفیف

3D Max beginners to Advanced & Vray

کد کلاس : ۲۰۵۸۴۵ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۲اسفند
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

سیستم های نهفته با برد راسپری پای

کد کلاس : ۲۰۶۰۱۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۲اسفند
۱۰,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

3D Max beginners to Advanced & Vray

کد کلاس : ۲۰۶۲۱۶ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۱۲اسفند
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft office word 2016

کد کلاس : ۲۰۶۴۴۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۱۲اسفند
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

کد کلاس : ۲۰۶۵۸۳ مدت کلاس : ۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
سعادت آباد
۱۲اسفند
۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ضخیم دوزی زنانه

کد کلاس : ۲۰۲۸۷۲ مدت کلاس : ۱۰۲ ساعت
سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۳۲۷۱ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۱۳اسفند
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

کد کلاس : ۲۰۳۳۱۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
علیرضا یحیی زاده
حافظ
۱۳اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۳۶۵۷ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مریم فراز
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۳۹۸۵ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ReactJS

کد کلاس : ۲۰۳۹۸۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۴۲۴۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۴۲۴۶ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

FPGA پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۱۳اسفند
۱۰,۴۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مهارت های پیاده سازی سخت افزاری با میکروکنترلرها

کد کلاس : ۲۰۴۸۵۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۱۳اسفند
۶,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Start 1

کد کلاس : ۲۰۴۹۹۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۶۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 2

کد کلاس : ۲۰۴۹۹۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 7

کد کلاس : ۲۰۴۹۹۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 9

کد کلاس : ۲۰۵۰۰۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 11

کد کلاس : ۲۰۵۰۰۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 12

کد کلاس : ۲۰۵۰۰۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 13

کد کلاس : ۲۰۵۰۰۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 15

کد کلاس : ۲۰۵۰۰۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

FLY 2

کد کلاس : ۲۰۵۰۱۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۹۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

FLY 7

کد کلاس : ۲۰۵۰۱۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۹۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

KETS 5

کد کلاس : ۲۰۵۰۱۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۹۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PETS 2

کد کلاس : ۲۰۵۰۱۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۳,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PETS 5

کد کلاس : ۲۰۵۰۱۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۳,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English upper-intermediate 2 for schoolers

کد کلاس : ۲۰۵۰۱۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۳,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English advanced 1 for schoolers

کد کلاس : ۲۰۵۰۲۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۳,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند