به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL Level I

کد کلاس : ۲۰۵۲۴۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL PACK

کد کلاس : ۲۰۵۲۵۰ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو

کد کلاس : ۲۰۵۳۴۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۵,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

3D Max beginners to Advanced & Vray

کد کلاس : ۲۰۵۷۱۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
مهدی شکراله زاده
ابن سینا
۱۳اسفند
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۵۷۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر آرش انصاری مقدم
غرب
۱۳اسفند
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Indesign

کد کلاس : ۲۰۶۰۶۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

افتر افکت (After Effect)

کد کلاس : ۲۰۶۱۲۷ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

SQL Server 2017 Database Development

کد کلاس : ۲۰۶۱۴۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر شهرام رمضانی
ابن سینا
۱۳اسفند
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

Sketchup & Vray

کد کلاس : ۲۰۶۱۵۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه تخصصی طراحی کیف و کفش 1

کد کلاس : ۲۰۶۱۶۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

عکاسی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۶۳۴۴ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
علیرضا راد
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

Microsoft Office Power Point 2016

کد کلاس : ۲۰۶۴۵۰ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۱۳اسفند
۱,۴۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۶۴۵۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۱۳اسفند
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۳۵۷۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
علی حایری
سعادت آباد
۱۴اسفند
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MATLAB سطح یک

کد کلاس : ۲۰۴۰۲۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۴اسفند
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تربیت مدرس برای مبانی هنرهای تجسمی

کد کلاس : ۲۰۴۴۳۷ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تربیت مدرس فیگور و طراحی لباس(جنسیت سازی)

کد کلاس : ۲۰۴۴۳۸ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PLC s7-300/400 level 1

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۴اسفند
۷,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Sketchup & Vray

کد کلاس : ۲۰۴۶۹۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۴اسفند
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

سوزن دوزی و نقش دوزی لباس

کد کلاس : ۲۰۴۹۳۸ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۹,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Start 5

کد کلاس : ۲۰۴۹۹۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۲,۶۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 3

کد کلاس : ۲۰۴۹۹۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 5

کد کلاس : ۲۰۴۹۹۷ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Move 8

کد کلاس : ۲۰۵۰۰۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه عکاسی پرتره

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۵۲۶۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
علیرضا حیدری
ابن سینا
۱۴اسفند
۲۴,۴۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۵۲۷۹ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر محمد تقی زاده بدریان
ابن سینا
۱۴اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۵۳۹۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
رضا جمالی
سعادت آباد
۱۴اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم افزار Corel Draw

کد کلاس : ۲۰۵۴۲۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر محسن معدنی
ابن سینا
۱۴اسفند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۵۶۷۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر شهرام رمضانی
ابن سینا
۱۴اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS Project

کد کلاس : ۲۰۵۷۰۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۴اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند