به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

مدیریت پروژه حرفه ای – مبانی و نرم افزارهای کاربردی (PMBOK, MSP & Primavera P6)

کد کلاس : ۲۰۵۷۰۶ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۴اسفند
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه آموزش سناریهای عملی MCSA

کد کلاس : ۲۰۵۸۵۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

رتوش عکس

کد کلاس : ۲۰۵۸۷۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ابن سینا
۱۴اسفند
۹,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

سیستمهای تلویزیونی مدار بسته

کد کلاس : ۲۰۵۸۸۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۴اسفند
۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ReactJS

کد کلاس : ۲۰۵۹۴۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نازکدوزی زنانه

کد کلاس : ۲۰۵۹۶۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۵۹۹۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سپیده خسروآبادی
ابن سینا
۱۴اسفند
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۶۰۶۷ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۶۲۳۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

دوره تحلیل تکنیکال کاربردی

کد کلاس : ۲۰۶۲۹۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۱۴اسفند
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installing and Configuring Windows 10

کد کلاس : ۲۰۶۳۷۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۶۵۱۷ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۴اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

عکاسی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۶۶۷۷ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۴اسفند
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شناسایی و ارزیابی پیروزه (فیروزه)

کد کلاس : ۲۰۱۱۵۱ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
فاطمه تقی زاده
سعادت آباد
۱۵اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSS - سطح دو

کد کلاس : ۲۰۱۷۷۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کالیگرافی مقدماتی با خودکار 2

کد کلاس : ۲۰۲۵۴۲ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره جامع محاسبات ساختمان : ETABS/SAFE مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۳۳۴۹ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

افتر افکت (After Effect)

کد کلاس : ۲۰۳۴۰۶ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE) مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۳۴۸۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی و نقشه کشی مکانیکی با AutoCAD Mechanical

کد کلاس : ۲۰۳۵۲۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۵اسفند
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم‌افزار CARRIER

کد کلاس : ۲۰۳۵۳۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۵اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

SQL Server 2017 Database Development

کد کلاس : ۲۰۳۶۲۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره جامع طراحی نما

کد کلاس : ۲۰۳۶۵۶ مدت کلاس : ۲۸۳ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۴۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Identity with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۳۷۶۳ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر محمد مرادی
ابن سینا
۱۵اسفند
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت زنجیره تامین : استراتژی ها و ابزارها (منطبق بر گواهینامه CISCM موسسه بین المللی مدیریت خرید و زنجیره تامین IPSCMI)

کد کلاس : ۲۰۳۹۴۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

میکروکنترلرهایARM-Cortex

کد کلاس : ۲۰۳۹۷۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۱۰,۴۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی نقاشی مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۴۲۲۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۱۵اسفند
۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد الکتریکال

کد کلاس : ۲۰۴۲۴۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۸,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

موتور بازی سازی کانستراکت 2

کد کلاس : ۲۰۴۳۳۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

مدیریت بازاریابی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۴۳۸۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر حمیدرضا سلیمانی
ابن سینا
۱۵اسفند
۱۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند