به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR III

کد کلاس : ۲۰۴۴۰۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۹,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تحلیل های آماری داده ها و کنترل فرآیند آماری به کمک نرم افزار MINITAB

کد کلاس : ۲۰۴۴۰۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان 2

کد کلاس : ۲۰۴۴۰۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۴۴۱۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی و محاسبات غیرخطی سازه به کمک نرم افزار SAP 2000

کد کلاس : ۲۰۴۴۴۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۱۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت انرژی در ساختمان

کد کلاس : ۲۰۴۴۴۲ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
غرب
۱۵اسفند
۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE) پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۴۴۶۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آشنایی مقدماتی با جوش و فرایندهای جوشکاری

کد کلاس : ۲۰۴۴۶۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مبانی مهندسی نگهداری ، تعمیرات و پایش وضعیت

کد کلاس : ۲۰۴۴۷۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
غرب
۱۵اسفند
۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

گوهرشناسی کاربردی (سطح یک – سنگهای رنگی)

کد کلاس : ۲۰۴۶۴۶ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
امیرکاظم کفایتی
سعادت آباد
۱۵اسفند
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک INVENTOR II

کد کلاس : ۲۰۴۶۵۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره جامع محاسبات ساختمان : طراحی اتصالات (ویژه سازه های فولادی)

کد کلاس : ۲۰۴۶۶۰ مدت کلاس : ۵۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تولید شبکه محاسباتی در دینامیک سیالات محاسباتی

کد کلاس : ۲۰۴۶۶۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۴۶۶۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر سمیه اتحادی
ابن سینا
۱۵اسفند
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۵ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
حافظ
۱۵اسفند
۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار EPLAN

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۵اسفند
۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کنترل ابزاردقیق

کد کلاس : ۲۰۴۶۹۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۵اسفند
۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک CATIA I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۴۷۲۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP PACK

کد کلاس : ۲۰۴۷۸۴ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حسین احمدی
سعادت آباد
۱۵اسفند
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۴۷۸۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Oracle Primavera P6

کد کلاس : ۲۰۴۸۱۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Revit معماری

کد کلاس : ۲۰۴۸۳۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سمیه اتحادی
ابن سینا
۱۵اسفند
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقاش خلاق

کد کلاس : ۲۰۴۸۳۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

سفالگری کودک

کد کلاس : ۲۰۴۸۳۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PLC s7-300/400 level 2

کد کلاس : ۲۰۴۸۵۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۵اسفند
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی سیستم های آب و فاضلاب خانگی و تاسیسات بهداشتی

کد کلاس : ۲۰۴۹۲۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۷,۸۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Networking with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۵۰۲۶ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مهدی مصنف
ابن سینا
۱۵اسفند
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ساخت زیورآلات با تکنیک Wire Wrapping

کد کلاس : ۲۰۵۰۵۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت هوشمند ساختمان

کد کلاس : ۲۰۵۲۳۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۵اسفند
۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP Route

کد کلاس : ۲۰۵۳۰۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند