به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۵۳۱۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Exchange Server 2016

کد کلاس : ۲۰۵۳۲۷ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۱۵اسفند
۱۰,۹۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP PACK

کد کلاس : ۲۰۵۳۳۰ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installing and Configuring Windows 10

کد کلاس : ۲۰۵۳۳۵ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۵۳۳۶ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی تابلو برق پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۵۴۹۲ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۵اسفند
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پردازش تصویر در Matlab

کد کلاس : ۲۰۵۵۰۸ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان

کد کلاس : ۲۰۵۵۰۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۵اسفند
۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۵۵۷۷ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۵۵۷۸ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

راینو در معماری

کد کلاس : ۲۰۵۶۴۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Python Web Development With Django

کد کلاس : ۲۰۵۶۵۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۷,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مهندسی معکوس به کمک CATIA III

کد کلاس : ۲۰۵۶۵۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک NX I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۵۶۵۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره جامع محاسبات ساختمان : ETABS/SAFE مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۵۶۶۲ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

دوره جامع محاسبات ساختمان : طراحی اتصالات (ویژه سازه های فولادی)

کد کلاس : ۲۰۵۷۰۱ مدت کلاس : ۵۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر ابراهیم جعفری پیروز
ابن سینا
۱۵اسفند
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 1

کد کلاس : ۲۰۵۷۲۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

کارگاه جامع حسابداری مالی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۵۷۴۸ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
سعادت آباد
۱۵اسفند
۴۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

حسابداری برای غیر حسابداران

کد کلاس : ۲۰۵۷۴۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۱۵اسفند
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت پروژه حرفه ای – مبانی و نرم افزارهای کاربردی (PMBOK, MSP & Primavera P6)

کد کلاس : ۲۰۵۸۵۲ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6

کد کلاس : ۲۰۵۸۵۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۶,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره مقدماتی آشنایی با شبکه های موبایل نسل دوم ، نسل سوم و نسل چهارم ویژه کارشناسان فنی

کد کلاس : ۲۰۵۹۷۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر فرشید قدیمی
ابن سینا
۱۵اسفند
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۵۹۸۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
علی حایری
غرب
۱۵اسفند
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۵۹۸۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۱۵اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Programming with Python

کد کلاس : ۲۰۶۰۰۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Lumion

کد کلاس : ۲۰۶۰۲۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
امین رضایی
سعادت آباد
۱۵اسفند
۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی و نقشه کشی مکانیکی با AutoCAD Mechanical

کد کلاس : ۲۰۶۰۵۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ماشینکاری با نرم افزار Power Mill (مقدماتی) به همراه کار عملی با ماشین CNC

کد کلاس : ۲۰۶۰۵۶ مدت کلاس : ۵۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره جامع محاسبات ساختمان : ترسیم نقشه اجرایی فاز 2 سازه به کمک نرم افزار AutoCAD Structural Detailing

کد کلاس : ۲۰۶۰۵۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات

کد کلاس : ۲۰۶۰۸۲ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۱۵اسفند
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند