به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۶۰۹۰ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر احمد دستاویز
ابن سینا
۱۵اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Revit معماری

کد کلاس : ۲۰۶۱۱۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۱۵اسفند
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Sketchup & Vray

کد کلاس : ۲۰۶۱۵۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سید یاسر مینای هاشمی
سعادت آباد
۱۵اسفند
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL PACK

کد کلاس : ۲۰۶۲۰۲ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL Level I

کد کلاس : ۲۰۶۲۰۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۵اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۶۲۹۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
فرهنگ زاج فروشها
سعادت آباد
۱۵اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۶۳۶۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان

کد کلاس : ۲۰۶۴۰۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۱۵اسفند
۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۶۵۰۷ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
علی اکبر جعفرپور
سعادت آباد
۱۵اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۶۵۱۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۵اسفند
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۶۵۱۸ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

LPIC I

کد کلاس : ۲۰۶۵۲۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت پروژه حرفه ای – مبانی و نرم افزارهای کاربردی (PMBOK, MSP & Primavera P6)

کد کلاس : ۲۰۶۵۲۳ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۵اسفند
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS Project

کد کلاس : ۲۰۶۵۲۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۵اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی پیشرفته با اسکرچ کودکان

کد کلاس : ۲۰۶۶۲۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۸,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PHP & MYSQL Web Development

کد کلاس : ۲۰۶۶۹۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
فرشید رضاییان
سعادت آباد
۱۵اسفند
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

نرم افزار Revit معماری

کد کلاس : ۲۰۶۷۳۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۱۵اسفند
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تکنیک های کنترل مدارک در پروژه های مهندسی

کد کلاس : ۲۰۶۷۷۱ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۵اسفند
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کاربرد Excel در مدیریت پروژه

کد کلاس : ۲۰۶۷۷۲ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6

کد کلاس : ۲۰۶۷۷۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۶,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی ، شبیه سازی و محاسبات مهندسی به کمک CATIA V

کد کلاس : ۲۰۱۰۷۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدلسازی واحدهای فرایندی و لوله کشی به کمک نرم افزار PDMS – سطح یک

کد کلاس : ۲۰۱۷۷۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ماکت سازی معماری

کد کلاس : ۲۰۲۵۶۱ مدت کلاس : ۷۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کاربری حرفه ای گوشی های هوشمند آیفون

کد کلاس : ۲۰۲۵۷۹ مدت کلاس : ۱۴ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

تعمیرات تلفن همراه

کد کلاس : ۲۰۳۳۰۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
حافظ
۱۶اسفند
۱۳,۳۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار AutoCAD Civil 3D

کد کلاس : ۲۰۳۳۶۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Exchange Server 2016

کد کلاس : ۲۰۳۴۱۷ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
سعادت آباد
۱۶اسفند
۱۰,۹۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تایپوگرافی

کد کلاس : ۲۰۳۴۸۶ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
محمد حسین نقشینه
سعادت آباد
۱۶اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقشه کشی تاسیسات

کد کلاس : ۲۰۳۵۳۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۶اسفند
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MATLAB ویژه مهندسی کنترل

کد کلاس : ۲۰۳۵۵۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۱۶اسفند
۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند