به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۳۷۵۵ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
مهدی جلالی
غرب
۱۶اسفند
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تکنیکهای ساخت و تولید طلا و جواهر

کد کلاس : ۲۰۴۰۲۱ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
آیدین محبوبی کیا
سعادت آباد
۱۶اسفند
۲۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Oracle Primavera P6

کد کلاس : ۲۰۴۰۲۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۱۶اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR III

کد کلاس : ۲۰۴۰۲۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۶اسفند
۹,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار X steel

کد کلاس : ۲۰۴۰۳۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۶اسفند
۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار ABAQUS (مقدماتی)

کد کلاس : ۲۰۴۰۳۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۶اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار CFX

کد کلاس : ۲۰۴۰۴۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۶اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت بازاریابی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۴۱۰۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶اسفند
۱۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

3D Max beginners to Advanced & Vray

کد کلاس : ۲۰۴۱۷۵ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
مهدی جلالی
غرب
۱۶اسفند
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

موشن گرافیک

کد کلاس : ۲۰۴۲۲۱ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۱۶اسفند
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۴۲۴۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶اسفند
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۴۲۴۷ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶اسفند
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک INVENTOR I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۴۴۵۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی

کد کلاس : ۲۰۴۵۳۹ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر سیده سحر سفیدگر
غرب
۱۶اسفند
۱۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مکانیزه با نرم افزار ها(هلو ،سپیدار سیستم و اکسل)

کد کلاس : ۲۰۴۷۰۳ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۶اسفند
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری برای غیر حسابداران

کد کلاس : ۲۰۴۷۰۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۶اسفند
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CEH

کد کلاس : ۲۰۴۷۷۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

LPIC I

کد کلاس : ۲۰۴۸۲۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سپهر کاویانی
ابن سینا
۱۶اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

مجموعه قوانین مالیاتی

کد کلاس : ۲۰۴۸۲۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۱۶اسفند
۱۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

VMware vSphere Install,Configure,Manage (V6.5)

کد کلاس : ۲۰۴۸۳۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
محمدرضا داعی
سعادت آباد
۱۶اسفند
۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقشه کشی تاسیسات

کد کلاس : ۲۰۴۹۲۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه ریزی تولید

کد کلاس : ۲۰۴۹۳۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار CFX

کد کلاس : ۲۰۴۹۳۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

!PLC LOGO

کد کلاس : ۲۰۴۹۷۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر مجید فرامرز زاده
غرب
۱۶اسفند
۶,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Wordpress & WooCommerce Essential Training

کد کلاس : ۲۰۴۹۸۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۶اسفند
۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۴۹۹۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
ابن سینا
۱۶اسفند
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۵۰۲۵ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مانی امینی خویی
ابن سینا
۱۶اسفند
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۵۱۴۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۶اسفند
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

جوشکاری عملی گاز محافظ GTAW

کد کلاس : ۲۰۵۲۱۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی و محاسبات غیرخطی سازه به کمک نرم افزار SAP 2000

کد کلاس : ۲۰۵۲۳۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۱۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند