ثبت نام در دپارتمان
دپارتمان
گروه های آموزشی
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۹۵۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
نارمک
۱۵اسفند
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۷۲۷ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
فواد گلعذاری
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵اسفند
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۷۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
محمدرضا زنجان پور مبرهن فومنی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۵اسفند
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۶۸۸ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۱۵اسفند
۹,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۷۵ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
علی کاشی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵اسفند
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۷۶۸ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
شهرقدس
۱۵اسفند
۳۵,۷۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
نمایش همه کلاس ها

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند