به دپارتمان علوم مهندسی مجتمع فنی تهران خوش آمدید

دپارتمان علوم مهندسی با هدف آموزش دوره های تخصصی در حوزه های مکانیک،ساخت و تولید،صنایع و مدیریت پروژه،عمران،تاسیسات،نفت،گاز وپتروشیمی،محیط زیست، مواد و متالورژی، نقشه برداری و ریاضی و آمار متناسب با نیاز صنعت و بصورت تخصصی و کاربردی همت گمارده است.

گروه های آموزشی دپارتمان علوم مهندسی

نفت و گاز

در این گروه ، دروس مرتبط با لوله کشی صنعتی (Piping) ، مهندسی فرایند (Process) ، تجهیزات ثابت و دوار ، استانداردهای مربوطه و ... ارائه می گردد.

مکانیک

در این گروه ، نرم افزارهای طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر (CAD/CAM) ، نرم افزارهای تحلیل و طراحی کاربردی و تبدیل انرژی ، همچنین دروس مطتبط با ساخت و تولید به خصوص قالبسازی مطرح می شوند.

تاسیسات

هدف از اجرای دوره های این گروه ، طراحی و اجرای سیستم های HVAC (گرمایش ، سرمایش و تهویه مطبوع) در ساختمان های مسکونی و تجاری است.

عمران

در این گروه ، دروس مرتبط با طراحی ، اجرا و نظارت بر پروژه های عمرانی و ساختمانی و تهیه مدارک فنی (نظیر صورت وضعیت ، متره ، ...) تدریس می شوند.

صنایع

دروس این گروه شامل دوره های مدیریت پروژه ، دوره های مدیریت تولید ، ونیز دوره های مربوط به مهندسی کیفیت و تکنیک های مربوطه است.

سایر گروه های آموزشی

در این گروه به آموزشی های تخصصی در گروههای محیط زیست ، مواد و متالوژی ، فناوری نانو تکنولوژی و کشاورزی می پردازیم.

تماس با دپارتمان علوم مهندسی

تقویم آموزشی دپارتمان علوم مهندسی

اسفند 3
طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان
  غرب
  30 ساعت  |  جمعه 09:00 تا 14:00
اسفند 3
طراحی مکانیک به کمک CATIA II
  غرب
  64 ساعت  |  جمعه 14:00 تا 19:00
اسفند 4
پکیج جامع مدیریت پروژه PMBOK,Primavera,P6,MSP
  غرب
  106 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
اسفند 4
Ms Project
  غرب
  60 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
اسفند 4
Ms Project
  حافظ
  60 ساعت  |  شنبه 08:00 تا 12:00, دوشنبه 08:00 تا 12:00
اسفند 4
پکیج جامع مدیریت پروژه PMBOK,Primavera,P6,MSP
  حافظ
  106 ساعت  |  شنبه 08:00 تا 12:00, دوشنبه 08:00 تا 12:00
اسفند 5
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی
  غرب
  60 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
اسفند 6
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی
  حافظ
  60 ساعت  |  شنبه 08:30 تا 13:30, چهارشنبه 08:30 تا 13:30
اسفند 7
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6
  ابن سینا
  60 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30