به دپارتمان مالی و مدیریت مجتمع فنی تهران خوش آمدید

تطبیق مهارتهای مدیریتی مدرن و سنتی از طریق آموزشهای MBA ،علوم مالی و مدیریتی جهت بروز رسانی مهارتهای مدیران و صاحبان کسب و کار.

گروه های آموزشی دپارتمان مالی و مدیریت

مالی و حسابداری

از جمله درسهای این گروه آموزشی حسابداری برای غیرحسابداران و حسابداری شرکتها تا مروری جامع بر استانداردهای حسابداری به همراه یک پروژه جامع کارآموزی ، مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس ، تحلیل بنیادی ، تکنیکال و تحلیل رفتاری و مجموعه قوانین کاربردی علوم مالی و قوانین مالیات بر ارزش افزوده تا نحوه تدوین اظهارنامه مالیاتی از مزیت های عالی این گروه های درسی است .

مدیریت بازرگانی و بازاریابی

از جمله درسهای این گروه آموزشی بودجه بندی عملیاتی و سرمایه ای ، مدیریت مالی ، بازارهای پولی و ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها و اصول بازاریابی و فنون مذاکرات تجاری ، مدیریت برند و فنون تبلیغات تا مهندسی فروش از مزیت های عالی این گروه های درسی است.

مدیریت تولید و فناوری اطلاعات

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ، تفکر استراتژیک تا اصول کنترل پروژه جهت عملیاتی سازی استراتژی ها از مزیت های عالی این گروه درسی است.

مدیریت منابع انسانی و سازمان

مدیریت منابع انسانی ، رفتار سازمانی ، مدیریت تحول تا تنظیم قراردادها و اصول و مبانی حقوقی کسب و کار از مزیت های عالی این گروه درسی است.

تماس با دپارتمان مالی و مدیریت

تقویم آموزشی دپارتمان مالی و مدیریت

شهریور 2
Mini MBA ویژه رانندگان
  سعادت آباد
  108 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, چهارشنبه 17:30 تا 20:30
شهریور 2
مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس
  سعادت آباد ظرفیت باقیمانده 0 نفر
  21 ساعت  |  شنبه 17:30 تا 20:30, دوشنبه 17:30 تا 20:30
شهریور 2
بیت کوین و سرمایه گذاری ارز در بازارهای مجازی
  سعادت آباد ظرفیت باقیمانده 1 نفر
  32 ساعت  |  شنبه 16:30 تا 20:30
شهریور 3
مدیریت بازاریابی دیجیتال
  غرب ظرفیت باقیمانده 2 نفر
  50 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
شهریور 3
حسابداری ویژه بازار کار
  غرب ظرفیت باقیمانده 5 نفر
  180 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
شهریور 3
حسابداری مالی خدماتی
  غرب
  50 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
شهریور 6
اصول و فنون مذاکرات تجاری
  غرب
  20 ساعت  |  چهارشنبه 17:30 تا 20:30