به مجتمع فنی تهران خوش آمدید

مجتمع فنی تهران سازمان آموزشی پیشروی مهارتی است که همواره کوشیده است توازن منطقی بین نیازهای بازار کار و توانایی فنی متقاضیان را برقرار نموده و با ارایه آخرین روش های آموزشی و کادر مجرب اساتید که علاوه بر تحصیلات آکادمیک در صنعت نیز مشغول بکار می باشند و از سوی دیگر با بهره مندی از واحد انتشارت خود دیباگران تهران که از ناشران برتر کشور است خدمتی جامع را در اختیار علاقه مندان به دانش های مهارتی ارایه نماید. دپارتمان های آموزشی این مجموعه هریک با بهره مندی از تیم علمی مجرب در شاخه های مختلف علوم در زیر شاخه های گسترده ایی مشغول به خدمات آموزشی این سازمان آموزشی می باشند.

دپارتمان ها

تقویم آموزشی مجتمع فنی تهران

آذر 3
CCNP Route
  سعادت آباد
  60 ساعت  |  جمعه 14:30 تا 19:30
آذر 3
FPGA
  حافظ
  50 ساعت  |  جمعه 09:30 تا 13:30
آذر 3
آذر 3
مدیریت فروش
  سعادت آباد
  24 ساعت  |  جمعه 10:00 تا 14:00
آذر 3
MTC Pack
  ابن سینا ظرفیت باقیمانده 5 نفر
  54 ساعت  |  جمعه 14:30 تا 19:30
آذر 3
Installing and Configuring Windows 10
  ابن سینا ظرفیت باقیمانده 0 نفر
  42 ساعت  |  جمعه 14:30 تا 19:30
آذر 3
تعمیرات تلفن همراه
  حافظ ظرفیت باقیمانده 0 نفر
  60 ساعت  |  جمعه 14:00 تا 19:00
آذر 3
Ansys Workbench I
  سعادت آباد
  60 ساعت  |  جمعه 08:00 تا 13:00
آذر 3
اتوکد سه بعدی
  غرب
  42 ساعت  |  جمعه 14:00 تا 19:00
آذر 3
ABAQUS I
  سعادت آباد
  60 ساعت  |  جمعه 12:00 تا 16:00