به مجتمع فنی تهران خوش آمدید

مجتمع فنی تهران سازمان آموزشی پیشروی مهارتی است که همواره کوشیده است توازن منطقی بین نیازهای بازار کار و توانایی فنی متقاضیان را برقرار نموده و با ارایه آخرین روش های آموزشی و کادر مجرب اساتید که علاوه بر تحصیلات آکادمیک در صنعت نیز مشغول بکار می باشند و از سوی دیگر با بهره مندی از واحد انتشارت خود دیباگران تهران که از ناشران برتر کشور است خدمتی جامع را در اختیار علاقه مندان به دانش های مهارتی ارایه نماید. دپارتمان های آموزشی این مجموعه هریک با بهره مندی از تیم علمی مجرب در شاخه های مختلف علوم در زیر شاخه های گسترده ایی مشغول به خدمات آموزشی این سازمان آموزشی می باشند.

دپارتمان ها

تقویم آموزشی مجتمع فنی تهران

بهمن 1
حسابداری مالی خدماتی
  غرب
  50 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30, پنجشنبه 17:30 تا 20:30
بهمن 1
Web Design Pack
  سعادت آباد
  172 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
بهمن 1
Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)
  سعادت آباد
  70 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
بهمن 1
ICDL 2016 Level 1
  غرب
  68 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
بهمن 1
Android Pack
  سعادت آباد
  70 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
بهمن 1
حسابداری مکانیزه
  غرب
  20 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
بهمن 1
آموزش V-Ray
  سعادت آباد
  30 ساعت  |  یکشنبه 08:00 تا 13:00, سه شنبه 08:00 تا 13:00
بهمن 1
آموزش نرم افزار AUTOCAD Civil 3D
  سعادت آباد
  30 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30
بهمن 1
حسابداری ویژه بازار کار
  غرب
  180 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:30, سه شنبه 17:30 تا 20:30, پنجشنبه 17:30 تا 20:30
بهمن 1
حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو
  غرب
  10 ساعت  |  یکشنبه 17:30 تا 20:00, سه شنبه 17:30 تا 20:00