در حال بارگذاری...
وب کنفرانس

وب کنفرانس

وب کنفرانس با استفاده از اينترنت و بدون نياز به تجهيزات سخت افزاری و بستر پيچيده ويدئو کنفرانس، امکان بر قراری ارتباط ميان دو تا چند نفر را از طريق وب فراهم می کند.

کتاب های تعاملی

کتاب های تعاملی

نرم افزار توليد کتاب تعاملی، با قابليت اجرا بر روی سخت افزارهای متفاوت امکان ارائه محتوای آموزشی، کاتالوگ، نشريات و کتاب را بر روی لوح فشرده فراهم می سازد.

سیستم مدیریت آموزش

سیستم مدیریت آموزش

اين نرم افزار با رویکرد Academic ERP از فرآیندهای تدوین درس و برنامه ریزی آموزشی تا برگزاری آزمون و صدور گواهی نامه پشتیبانی می نماید.

هوشمندسازی مدارس

هوشمندسازی مدارس

مجتمع فنی تهران با در نظر داشتن شرايط زير ساختی، با استفاده از سه محصول آزمون الکترونيکی، بسته های آموزشی و پورتال، فرآيند هوشمند سازی را ميسر می سازد.

سیستم سامیار

تعرفه سیستم مدیریت آموزش سامیار

مراکز کوچک

 • استفاده همزمان برای نامحدود کاربر
 • تعريف نامحدود دوره و درس
 • امکان ثبت نام برای يک آکادمی
 • امکان ثبت نام تا سقف 1000 نفر

مراکز متوسط

 • استفاده همزمان برای نامحدود کاربر
 • تعريف نامحدود دوره و درس
 • امکان ثبت نام برای سه آکادمی
 • امکان ثبت نام تا سقف 5000 نفر

مراکز بزرگ

 • استفاده همزمان برای نامحدود کاربر
 • تعريف نامحدود دوره و درس
 • امکان ثبت نام برای پنج آکادمی
 • امکان ثبت نام تا سقف 20000 نفر

زیر سیستم سامیار

زیرسیستم مدیریت به منظور سازماندهی منابع سازمان طراحی شده و شامل 5 ماژول منابع انسانی، مديريت قوانين، سازماندهی، مديريت عضويت و مديريت عمومی می باشد.
زیرسیستم آموزش به منظور مدیریت فرآیندهای آموزشی طراحی شده و شامل 3 ماژول مديريت درس، برنامه ريزی آموزشی و ثبت نام می باشد.
زیرسیستم ارزیابی به منظور اعتبارسنجی بهره گیری از خدمات آموزشی طراحی شده و شامل 2 ماژول مديريت آزمون و گواهی نامه می باشد.
زیرسیستم مالی به منظور مدیریت اطلاعات فروش خدمات آموزشی با استفاده از يک صندوق مالی مبتنی بر نظام دريافت و پرداخت طراحی شده است.
زیرسیستم باشگاه مشتریان به منظور حفظ ارتباط، افزایش رضایتمندی و ارائه خدمات 24 ساعته به دانشجویان طراحی شده است.
زیرسیستم گزارش به صورت يکپارچه و به منظور تحلیل و تولید اطلاعات، طراحی شده است.