پیش نیاز

در سه گروه سنی8-5 سال،13-9 سال و 18-13 سال

کسب توانایی

افزایش خودآگاهی ،بهبود مهارت های بین فردی ،افزایش سلانت جسمی و روانی ،کنترل مشکلات اضطراب ،افزایش رضایت از زندگی

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۰۹۲۶۵ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سعادت آباد
۱۶مهر
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند