پیش نیاز

مخاطبان اين دوره مديران ارشد، مديران مياني و کارشناسان آموزش و توسعه منابع انساني در تمامي سازمان هاي دولتي و خصوصي مي باشند که شرايط زير براي شرکت در اين دوره برايشان الزامي است:
دارا بودن سابقه و تجربه ی کار مرتبط با حوزه ی آموزش و توسعه منابع انساني.

کسب توانایی

برخي از مهارت هايي که مي تواند افراد را در حوزه مديريت منابع انساني موفق کند عبارتند از :
سازمان دهي : سازمان دهي يک از مهارت هايي است که افراد را در زمينه مديريت منابع انساني به موفقيت نزديک مي کند .
مذاکره : يکي ديگر از مهارت مورد نياز و بسيار موثر در حوزه مديريت منابع انساني مهارت مذاکره است . آشنايي با اصول و فنون مذاکره مي تواند تاثيرات به سزايي در روند مديريت منابع انساني داشته باشد .
حل مسئله و مديريت اختلاف: مهارت حل مساله و مديريت حل اختلاف يکي ديگر از مهارت هاي مورد نياز براي موفقيت در حوزه مديريت منابع انساني به شمار مي رود .
شیوه های نوین به کارگیری و جذب واستخدام سرمایه های انسانی
گریدینگ شغلی و تجزیه تحلیل شغل
مدل های آموزش ، توسعه و بهسازی سرمایه های انسانی

سرفصل ها

شیوه های نوین به کارگیری و جذب واستخدام سرمایه های انسانی

ارزیابی عملکرد
مدل های آموزش ، توسعه و بهسازی سرمایه های انسانی
مدیریت استعداد و نظام جانشین پروری

گریدینگ شغلی و تجزیه تحلیل شغل
مدل های تخصیص حقوق و دستمزد و پاداش به سرمایه انسانی

بازار کار

مدیر و کارشناس منابع انسانی
مدیر و کارشناس سرمایه ی انسانی

توضیحات

کلاسی برای نمایش وجود ندارد.

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند