پیش نیاز

N/A

کسب توانایی

N/A

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۰۷۵۲۶ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸مهر
۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۰۵۷ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۰مهر
۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند