پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۹۶۲ مدت کلاس : ۵۲ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
پرند
۱۲اسفند
۲۵,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند