پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۶۸۵۷ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر امین یزدانی
سعادت آباد
۰۴بهمن
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند