پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۹۹۹۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
نیاوران
۰۵بهمن
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۹۹۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
نیاوران
۲۴بهمن
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۳۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷بهمن
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۶۶۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۸بهمن
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند