تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۷۶۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۲۳مرداد
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند