پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۱۸۹۳۶ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
نیاوران
۰۱بهمن
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۵۶ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۸بهمن
۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند