پیش نیاز

*

کسب توانایی

*

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

کد کلاس : ۲۱۵۸۵۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱بهمن
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۴۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۰۶بهمن
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۹۵۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۳بهمن
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند