پیش نیاز

دیپلم

کسب توانایی

حوزه گریم زیبایی و گریم سینما

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۰۰۷ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۱۸اسفند
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۴۲۸ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۲۰اسفند
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۴۹۷ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۲۷اسفند
۳۲,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۵۰۳ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ونک
۲۸اسفند
۳۲,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۵۰۴ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۲۸اسفند
۳۲,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۲۴۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۶فروردین
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۹۴۸ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۲فروردین
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۶۵۶ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۵اردیبهشت
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند