پیش نیاز

دیپلم

کسب توانایی

حوزه گریم زیبایی و گریم سینما

سرفصل ها


بازار کار


توضیحات

ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۵۶۰ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
نیاوران
۲۳آذر
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۲۰۴ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۲۴آذر
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۲۴۶ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۵آذر
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۲۸۸۶ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۶آذر
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۶۴۴۶ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
فهیمه رجبی منفرد
سعادت آباد
۲۹آذر
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند