+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۸۰۰ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مهتاب هدایتی
سعادت آباد
۳۰مرداد
۴۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند